வல்வை அம்மன் கோவிலடியைச் சேர்ந்த பவானந்தன் – லலிதா தம்பதிகளின் புதல்வன் அபினயனுக்கு இன்று பிறந்தநாள்.

இவரை இவரது பெரியம்மா குடும்தத்தினரான சரவணபவான் – கிரிஜா மற்றும் அவர்களது பிள்ளைகளும், அபினயனை சீரும் சிறப்புடனும் வாழ வாழ்த்துகின்றனர்.