எம் Toronto நேயர் ஒருவரிடம் இரண்டு கார்கள் உள்ளன. அவர் அதனை விற்பனை செய்ய முடிவுசெய்துள்ளார். விருப்பமானவர்கள் அவருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 2000 Honda Civic -Silver

2002 Honda Accord – Silver

 

picture shown is only a model

 

தொடர்புகளுக்கு:

ராஜ்குமார் 416 265 6059 .