எம் நேயர்களான நிக்சன் மதுமதி தம்பதிகல்ளின் புதல்வன் நிதர்ஷன்  தனது 10வது பிறந்ததினத்தை March 29, 2020 அன்று நேர்வேயில் கொண்டாடுகின்றார்.

இவரை அப்பா, அம்மா, அக்கா கஸ்தூரி, தங்கை திவ்யா, அப்பம்மா, அம்மமா, தாத்தா, பாட்டி மற்றும் உற்றார் உறவினர்கள் பல் கலையும் கற்று பல்லாண்டு காலம் வாழ்க.. வாழ்கவென்று வாழ்த்துகின்றனர்.

நிதர்ஷனின் விருப்பப்பாடல்