இலங்கைத் தமிழ் மூதாட்டி ஒருவர் தன் உறவுகளை விசுவின் அரட்டை அரங்கம் வாயிலாக தேடுகின்றார். அந்த வீடியோ கீழே. இதைப் பார்ப்பவர்கள் யாராவது அவருக்கு உதவலாம் என்னும் நம்பிக்கையில் இந்த பதிவு.