சாப்பிட்ட பின்பு நான் குடிக்கும் தண்ணீர் பத்தாது என்று நம்மாளு ஒரே நச்சரிப்பு…!

தினமும் ஆறு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவேண்டும் என வைத்தியர்கள் அறிவுறுத்தல்.

நல்ல போஷாக்கான சாப்பாடு நேரத்திற்கு நேரம் உண்டு, நிறைய நீரையும் பருகினால் தான் அதிக காலம் உயிர்வாழ முடியும் என்னும் நிலையில் இந்த 82 வயது முதியவர் 70 வருடங்களாக நீரும், உணவும் இன்றி வாழ்ந்து வருகின்றார்…!

நீங்களே பாருங்கள்.