நினைவில் நின்று கனவில் கலந்து

உயிர் மூச்சினில் நிறைந்த நீங்கள் இன்று

நிஜத்தினில் இல்லை.

நினைவுகளுடன் உங்கள் பிரிவால் தவிக்கும்

கணவன், பிள்ளைகள்

 

முன்னர் இடப்பட்ட அன்னாரின் பதிவு:

Mrs.மகேஸ்வரி ஜோதிசங்கர் அவர்கள் காலமானார்