ஒரு தபால் அலுவலகத்தில் ஒருவருக்கு வந்த பார்சல் ஒன்று என்ன பாடுபடுகின்றது.  அதற்குள்ளே என்ன உடையும் சாமான் இருக்கின்றதோ….

இதனை படம் பிடிக்க எடுக்கும் நேரத்தில் அந்த பார்சலை நகர்த்த எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை அந்த தபால் ஊளியர்!

You are our value customer என்று மட்டும் கூடிவிடுவார்கள்