சம்சாரம் அது மின்சாரம் என்றெல்லாம் கேட்டு இருக்கின்றோம். ஆனால் மின்சாரம் அது சம்சாரம் போல் ஒரு விடயம் தான் இந்த வீடியோ…!
அவுஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த சக்திவேல் மாஸ்டர் அனுப்பிய இந்த வேடியோவை பாருங்கள்
Thanks, Sakthivel Master