விளையாட்டுக்கள் பலவிதம். வீர விளையாட்டுக்கள் ஒருபுறம் இருக்க, வினோத விளையாட்டுக்கள் பலதடவைகள் விபரீதமாய் போய் விடுவதும் உண்டு.

அப்படிப்பட்ட ஒரு விளையாட்டுத்தான் இந்த Watermelon விளையாட்டும். இந்த விளையாட்டில் Watermelonஐ ரப்பர் நாடாவினுள் வைத்து இளுத்து ஈய்த்து, குறியை அடிப்பது.

மேலும் வீடியோவைப் பாருங்கள்…

Advertisements