அமெரிக்க நாட்டின் பிரதமராய் இருந்தால் என்ன அவருக்கு நகைச்சுவை உணர்வு வரக்கூடாதா என்ன?

No matter if you love him or hate him, the president has a sense of humor…

Advertisements