செவ்வாய், செப்ரெம்பர் 14th, 2010


எம் காருக்கு எப்படியெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கவேண்டும் என எண்ணவைக்கும் ஒரு சம்பவம்.

இந்த கரடி காருக்குள் என்ன பண்ணியிருக்கும்?

கரடி காருக்குள் கக்கா போயிருக்கும் என்று அடுக்கு மொழியில் சொல்லலாம். அட அது மட்டும் இல்லை… கூடவே…

வீடியோவைப் பாருங்கள்…

தன்னை பிரபலப்படுத்த சிலர் இப்படியும் முயல்வார்கள்!