எம் காருக்கு எப்படியெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கவேண்டும் என எண்ணவைக்கும் ஒரு சம்பவம்.

இந்த கரடி காருக்குள் என்ன பண்ணியிருக்கும்?

கரடி காருக்குள் கக்கா போயிருக்கும் என்று அடுக்கு மொழியில் சொல்லலாம். அட அது மட்டும் இல்லை… கூடவே…

வீடியோவைப் பாருங்கள்…

Advertisements