இதற்கு முன்னால இவ்வளவு பெரிய Dollar Noteஐ பார்த்திருக்கமாட்டீர்கள். படத்தை கிளிக் பண்ணி பார்க்கவும்.

Advertisements