நீர்வீழ்ச்சியில் குளிப்பதென்றால் எத்தனை குதுகலம்!

ஆனால் ஆபிரிக்கா கண்டத்திலுள்ள Zambia (சாம்பியா) என்னும் நாட்டில் உள்ள Victoria Fallsல் குளிப்பதற்கு கொஞ்சம் துணிச்சல் வேண்டும்தான்!

இந்த நீர்வீழ்ச்சி Zambia நாட்டில் இருந்து Zimbawe  நாட்டிற்குள் விழுகின்றது