தோற்றம் 25.01.1956                             இறைவனடி 27.09.2010

கனடாவில் Guelph நகரில் வசித்துவந்த திரு.விஷ்ணரூபன் நித்யா அவர்கள் கடந்த 27ம் திகதி அன்று ஆண்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த வேளை இறைவனடி சேர்ந்தார்.

இவர்  ஒரு  சிறந்த  ஆண்மீக  வாதியும், சிறந்த நாட்டுப் பற்றாளரும், சிறந்த பண்பாணவரும் ஆவார்.

அண்ணாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய மனைவி, மகள், உறவினர்கள் மற்றும் Guelph வாழ் நண்பர்கள் பிராத்திக்கின்றனர்.