ஆஜண்டீனா நாட்டில் உள்ள ஒரு விடுதியின் 23வது மாடியில் இருந்து ஒரு பெண் விழுந்து உயிர் தப்பியுள்ளார்! அவர் அந்த விடுதியின் முன்னால் இருந்த டாக்ஸின் மீது விழுந்த போதும், காயங்களுடன் உயிர் தப்பி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அம்மணிக்கு ஆயுசு கெட்டி…! Good Luck!!