பனி பொழியும் காலங்களில் சாரதிகள் பெரும்பாலும் தமது வாகனத்தின் மெல் உள்ள பனிக்கட்டிகளை துப்பரவு செய்தபின்னர்தான் வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று சட்டமே இருக்கின்றது.

ஆனாலும் சில சாரதிகள் அதனை அசட்டை செய்துகொண்டுதான் இருக்கின்றனர். இதனால் சிலவேளைகளில் விபத்துக்களும், ஏன் உயிரிழப்புக்களும் கூட ஏனையவர்களுக்கு ஏற்படும்.

இதோ ஒரு சாரதி தனது Truckன் மீதுள்ள பனிக்கட்டிகளை துப்பரவு செய்யாமல் வாகனத்தை செலுத்துவதும், அந்த பனிக்கட்டிகள் ஒரு பாலத்தில் மீது மோதி பின்னால் வரும் வாகனத்தின் மீது எவ்வாறு மோதுகின்றது என்பதையும் பாருங்கள்.

இந்தப்படம் ஒரு வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள dashboard camera வினால் எடுக்கப்பட்டது.