எம் நேயர் கலையரசிக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!

இன்னாளில் சகல செளபாக்கியங்களும் பெற்று

சீரும் சிறப்புடனும் வாழ வாழ்த்துகின்றோம்