ஒரு வீட்டை வாங்கும் முன்னரோ,  விற்கும்  முன்னரோ   தரமான ஆலோசனைகள் எமக்குத்தேவை.

அப்படிப்பட்ட தரமான சேவையினை தருவதில் நிகரற்றவராக விளங்கும் எம் நேயர் ஒருவர் Realtor ஆக கால் பதித்துள்ளார்.

‘விமி ரஞ்சன்’ என்னும் இவர் ஒரு சிறந்த தமிழ் உணர்வாளர், தமிழ் பற்றாளர்.

Home Life/Future Realty Inc. ல் இணைந்துள்ள இவர், எதிர்காலத்தில் இத்துறையில் மேன்மை அடையவேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றோம்!

எம் சமூகத்தினரின் நம்பிக்கையான, சினேகபூர்வமான சேவைக்கு இவரை தாராளமாக அழைக்கலாம்!