பார்த்திபன் வாணி தம்பதிகளின் புதல்வி செல்வி நிவ்வியாவிற்கு இன்று இனிய பிறந்தநாள்.
இவரை அப்பா, அம்மா, அண்ணா, அக்கா மற்றும் உற்றார் உறவினர்கள் –
 ‘பல் கலையும் கற்று பல்லாண்டு காலம்
சிறப்புடன் வாழ வாழ்த்துகின்றனர்’