ரஸ்யாவில் ஒரு வேற்றுக்கிரகவாசியின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இறந்த நிலையில் உள்ள இவ் உடலை படம்பிடித்து வலைபதிவில் இடப்பட்ட சில பிரபல websiteக்கள் சில காரணம் எதுவும் கூறாமல் அந்தப் பக்கத்தை முடக்கின.

பொதுவாக சில அரசாங்கங்கள், இம்மாதிரி செய்திகள்  மக்களிடையே ஒரு  பயத்தையும்  குளப்பத்தையும் கொடுக்கும் என  இருட்டடிப்பு செய்வது நாம் தெரிந்ததே!

கீழே உள்ள வீடியோவும் எவ்வளவு நேரத்திற்கு இருக்கும் என்பது சொல்லமுடியாதவிடயம்!