எம் நேயர்கள் 

கார்த்திக் & லாவன்யா தம்பதிகளுக்கு

கிடைத்த புதிய குழந்தைக்கு

தமிழ் நெவிக்கேஷன்

தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றது !