எமது நேயர்

கேதீஸ்வரன் – கிருஜாந்தினி

தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் ‘தேஷான்’ க்கு

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!