வல்வை நகரசபையின் தேர்தலில் முதன்மையாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட ந.அனந்தராஜ் அவர்களையும், மற்றும் தெரிவுசெய்யப்பட்ட அங்கத்தவர்களையும் கனடா வல்வை வரலாற்று ஆவணக்காப்பகம் வாழ்த்துகின்றது.

 இத்தேர்தல் வல்வெட்டித்துறை, தொண்டமானாறு, பொலிகண்டி, கம்பர்மலை, வல்வெட்டி அடங்கலான மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு. ஆகவே ஒன்றுபட்டு, தெரிவுசெய்யப்பட்ட தலைவரின் கீழ் வல்வெட்டித்துறை நகரசபை பல வழங்களும்பெற்று, மக்கள் நல்வாழ்வு வாழ வாழ்த்துகிறோம்

                                        வல்வை ந.நகுலசிகாமணி, உமா.