காதலி மனைவி ஆகும்போது… ஒரு அர்த்தமுள்ள படம்!

இது பொய் என்று சொல்லத்துடிக்கும் மனம் உள்ளவர்கள் மன்னிக்கவும்!?