அமரர் விஷ்வரூபன் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவாஞ்சலி 

நாளை  சனிக்கிழமை (Oct 15, 2011) அன்று காலை 10.30 மணிக்கு –  

Unit 10 இலக்கம் 1960 Ellesmere Rd, SCARBOROUGH, ON வில் நடைபெற உள்ளது.

உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரையும் இன் நிகழ்வில் கல்ந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.

தொலைபேசி 416 4392089

.-000-.

அறிவித்தல் மனைவி சுகந்தி விஷ்வரூபன்.