நவம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 323வது நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 42 நாட்கள் உள்ளன.

  • 1493 – கொலம்பஸ் முதல் நாள் தான் கண்ட தீவின் கரையை அடைந்து அதற்கு சான் ஜுவான் பட்டீஸ்டா (San Juan Bautista) எனப் பெயர் சூட்டினார். பின்னர்  Puerto Rico என பெயர் மாற்றம் பெற்றது.
  • 1881 – உக்ரேனில் ஒடீசா நகரில் விண்கல் ஒன்று வீழ்ந்தது.
  • 1969 – அப்போலோ 12 விண்கலத்தில் சென்ற சார்ள்ஸ் கொன்ராட், அலன் பீன் ஆகியோர் சந்திரனில் இறங்கி நடந்த மூன்றாவது, நான்காவது மனிதர்கள் என்ற பெயரினைப் பெற்றனர்.
  •  2005 – மகிந்த ராஜபக்ச இலங்கையின் 5வது நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றார்.

பிறப்புக்கள்

  • 1831 – ஜேம்ஸ் கார்ஃபீல்ட், ஐக்கிய அமெரிக்காவின் 20வது குடியரசுத் தலைவர் (இ. 1881)
  •  1835 – ராணி லட்சுமிபாய், இந்திய இராணி (இ. 1858)
  • 1917 – இந்திரா காந்தி, இந்தியப் பிரதமர் (இ. 1984)

இறப்புகள்

  • 2008 – எம். என். நம்பியார், நடிகர் (பி. 1919)

சிறப்பு நாள்

  •  மாலி – விடுதலை நாள்