கனடா Bramptonல் வசிக்கும் வாசன் கீதா தம்பதிகளின் செல்வப் புதல்வி ‘சங்கமி’க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!

இன்று பிறந்தநாளைக்காணும் சங்கமியை அக்கா அஜிதா, தம்பி கிருஷன் மற்றும் நிலாணியா, அபிசன், அம்மம்மா ஆகியோர் சகல செளபாக்கியங்களும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழவேண்டும் என வாழ்த்துகின்றனர்.

Advertisements