டிசம்பர் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 356வது நாளாகும்.. ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 9 நாட்கள் உள்ளன

  • 1845 – பஞ்சாபில் ஃபெரோசிஷா என்ற இடத்தில் இடம்பெற்ற போரில் பிரித்தானியப் படைகள் சீக்கியர்களைத் தோற்கடித்தனர்.
  • 1851 – இந்தியாவின் முதலாவது சரக்கு ரயில் உத்தராஞ்சல் மாநிலத்தில் ரூர்க்கீ நகரத்தில் ஓடவிடப்பட்டது.
  • 1915 – மலேசியாவின் இலங்கைத் தமிழரால் வாங்கப்பட்ட யாழ்ப்பாணம் என்ற விமானம் பிரித்தானிய வான்படைக்கு அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டது.
  • 1989 – கிழக்கு ஜெர்மனியையும் மேற்கு ஜெர்மனியையும் பேர்லினில் பிரித்த “பிராண்டன்பேர்க் கதவு” 30 ஆண்டுகளின் பின்னர் திறந்து விடப்பட்டது.

பிறப்புக்கள்

  • 1666 – குரு கோவிந்த் சிங், சீக்கிய குரு (இ. 1708)
  • 1853 – அன்னை சாரதா தேவி, (இ. 1920)
  • 1887 – இராமானுசன், இந்தியக் கணிதவியலாளர் (இ. 1920)

இறப்புகள்

  • 1995 – ஜேம்ஸ் மீட், நோபல் பரிசு பெற்றவர் (பி. 1907)
  • 2006 – வி. நவரத்தினம், இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் மூத்த தலைவர் (பி. 1910)