கனடாவில் வாழ்கின்ற வெளிநாட்டுத் தம்பதி ஒன்று அவர்களின் குழந்தைக்கு தமிழ் பெயரை சூட்டி உள்ளது.

ஸ்பெய்ன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் டேவிட். கியூபாவைச் சேர்ந்தவர் ஸ்பானி. இவரும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன் பெண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது. தமிழ் இலக்கியங்கள் மீது ஸ்பானிக்கு நாட்டம் அதிகம். எனவே குழந்தைக்கு தமிழ் பெயரை சூட்டி உள்ளார்.

குழந்தையின் பெயர் சாந்தி

 தமிழர்கள் ஆங்கில பெயர்கள் சூட்டும் வேளை வெளிநாட்டுவர் தமிழ் பெயர் சூட்டுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Thanks: சிறுப்பிட்டி