கனடாவைச் சேர்ந்த குடும்பம் ஒன்றினால் ஏழு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விசாலமான QR-Code ஓன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமது நிலத்தில் விளைகின்ற உற்பத்திகள் தொடர்பான தகவல்களை இந்த QR-Code மூலமாக பெறக்கூடிய வகையில் அமைத்துள்ளார்கள்! இதற்காக 312,000 சதுரஅடி பரப்பைக் கொண்ட பிரதேசத்தில் உருவான QR-Code செல்போன் கமரா மூலம் ஸ்கேன் செய்து தகவல்களைப் பெறமுடியும்! ஆனால் விமானத்தில் போகும் போது மட்டுமே இது சாத்தியம்!

இது உலகின் மிகப்பெரிய QR-Codeஆக கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளது.