அன்பான தமிழ் நண்பர்களே !
தமிழராகப் பிறந்தோம் – தலை நிமிர்ந்து
தமிழராக வளர்ந்தோம் – புலம் பெயர்ந்த பின்பும்
இன்றும் பெருமைகொள்ளும் தமிழராக வாழ்கின்றோம் – ஆனால்
எம் பிள்ளைகள்இ தமிழில்இ வீட்டில் எம்முடனாவது பேசுகின்றார்களா ?
அவர்களுக்கு நம் அன்னைத்தமிழின் பெருமைபற்றி கற்றுக்கொடுக்கின்றோமா? -அல்லது
அன்னையும் தந்தையும் பேசும் மொழியாக மட்டுமே தமிழை அவர்கள் பார்க்கின்றார்களா?

மெல்லத் தமிழினிச் சாகும் …இங்கு மேற்கு மொழிகள் கோலோச்சும் என்றான் பாரதி
எங்கள் தமிழ்மொழியின் அழிவிற்கு நாமே வழிஅமைப்பதா ?

என் அன்புத் தமிழ் உறவுகளே !

இங்கு இணைத்திருக்கும் ஒளிக்கோப்பை பாருங்கள் …
ஒருகணம் சிந்தியுங்கள் …
நம் அன்னைத் தமிழ் இனி …..
உங்கள் இல்லங்களில் உயிர்பெற – அல்லது
இன்னும் உயர்வுபெற
நன்றே செய்யுங்கள் ..அதையும் இன்றே செய்யுங்கள்

குறிப்பு :
இந்த கட்டுரையை ஈமெயிலில் எழுதியவர் திரு. குணா (Waterloo)
இந்த ஒளிக்கோப்பை அனுப்பியவர் திரு.மாயக்கிருஸ்னன் (Kitchener) அவர்களுக்கு நன்றி