அத்துமீறிய அதிபிரசங்கத்தனமான அழைப்புமணி…

ஆத்திரத்துடன் கதவைத்திறந்தேன்…

அனாதைக்குழந்தைகளுக்கு பணம் என்றார்….

எந்த அனாதை என விளக்கம் கேட்டேன்…

அனைத்து அனாதைகளும் ஆண்டவனின் பிள்ளைகள் என்றார்…

அப்போ உங்கள் ஆண்டவனுக்கு குடும்பக்கட்டுப்பாடு வேண்டுமென்றேன்…

அறைந்து சாத்தியது கதவு…!

ஆதங்கமாக இருக்கின்றது…

ஆத்திரத்தில் தவறு செய்துவிட்டேணோ என்று…!!!

ஆதங்கத்துடன்,

பார்த்திபன்.