விமானியின் அறை எப்படி இருக்கும் என்று பாருங்களேன்…. இங்கு கிளிக் பண்ணவும்