வெள்ளி, மே 24th, 2013


Bluetooth/Head phone வேண்டாம்!

உங்களிடம் Bluetooth/Head phone இல்லையா இதோ ஒரு யோசனை. வாகனம் செலுத்தும்போதும் இப்படி செய்யலாமே!

என்னாச்சு இந்த மங்கைக்கு? ( நல்லவேளை மங்கை தன் முகத்தைக் காட்டவில்லை. அல்லது என்மீது வழக்கு தொடுத்திருப்பார் 🙂

வால்மாட்டில் வேலை செய்யும் மங்கை!

 

அதே வால்மாட்டில் துவாயை இப்படி உடையாக போட்ட ஒருவர்…??!!

இப்படி ஒரு ஓட்டுனரா?

மழைகாலங்களில் அனைவரினதும் வாகனத்திற்கு நல்ல வைப்பர் வேண்டும். அல்லாவிடில் முன்னால் என்ன இருக்கின்றது என்றே தெரியாது.