இப்படி ஒரு ஓட்டுனரா?

மழைகாலங்களில் அனைவரினதும் வாகனத்திற்கு நல்ல வைப்பர் வேண்டும். அல்லாவிடில் முன்னால் என்ன இருக்கின்றது என்றே தெரியாது.

Advertisements