சண்டே ஸ்பெஷல் Recipee   Chef  எழுமலை அவர்கள் உங்களுக்காக வழங்க இருக்கிறார் ,  இந்தவார  ஸ்பெஷல்  பன்னீர் பட்டர் மசாலா,

அதிகம்பேர் பார்த்த  எளியமுறையில், தெளிவான விளக்கம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்வது பற்றிய வீடியோ விளக்கம்.