ஒரு இனிய விடுமுறைநாளில், குதூகலமாக – எம் வாழ்வை ஒருமுறை திரும்பிப்பார்ப்போமா?

எம் வாழ்வில் இதுதான் சூப்பர் என்று நினைத்து ஏமாந்த ஒரு விடயத்தை – எம் தவறை (!?) கொஞ்சம் சுவாரசியமாக பார்க்கலாம். இறுதியில் தங்களைத்தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஏமாந்தவர்கள் என்றுமட்டும் முடிவு எடுத்தீர்கள் என்றால்….. நீங்கள்…. ஒரு…    நீங்களே முடிவெடுங்கள்!

ஒரு ஞானியை அணுகிய சீடன், காதலுக்கும் திருமணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவெனக் கேட்டான்.
`
அதற்கு அந்த ஞானி, ”அது இருக்கட்டும், முதலில் நீ ஒரு சூரியகாந்தி தோட்டத்துக்குப் போ. அங்கே உனக்கு எது உயரமான சூரியகாந்திச் செடி என்று தோன்றுகிறதோ, அதை எடுத்துக் கொண்டு வா. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை. நீ எக்காரணம் கொண்டும் போன வழியே திரும்பி வரக் கூடாது. ”என்றார்.

கிளம்பிய சீடன் சிறிது நேரம் கழித்து வெறும் கையுடன் வந்தான். ஞானி கேட்டார், ”எங்கே உன்னைக் கவர்ந்த உயரமான செடி? ”என்று. சீடன் சொன்னான், ‘குருவே, தோட்டத்தில் இறங்கி நடந்த போது முதலில் உயரமான ஒரு செடி என்னைக் கவர்ந்தது. அதை விட உயரமான செடி இருக்கக் கூடும் என்று தொடர்ந்து நடந்தேன். இன்னும் உயரமான சூரியகாந்திச் செடிகள் தென்பட்டன.

அவற்றை விட உயரமான செடிகள் இன்னம் இருக்கக் கூடுமென மேலும் நடந்தேன். அதன் பிறகு தென்பட்டதெல்லாம் குட்டையான சூரியகாந்திச் செடிகளே. வந்த வழியே திரும்ப வரக்கூடாது என்பதால் முன்னர் பார்த்த உயரமான செடியையும் கொண்டு வர முடியாமல் போய் விட்டது.
`
‘ புன்முறுவலோடு ஞானி சொன்னார்,”இது தான் காதல்.”

sunflower
`
பின்னர் ஞானி,”சரி போகட்டும், அதோ அந்த தோட்டத்திற்குச் சென்று உன் கண்ணுக்கு அழகாகத் தெரிகின்ற ஒரு ரோஜாப் பூவை பிடுங்கி வா. ஆனால் இப்போது கூடுதலாக ஒரு நிபந்தனை. ஒரு ரோஜா பூவை பிடுங்கிய பின் வேறு ஒரு பூவையும் பிடுங்கக் கூடாது.”

சிறிது நேரத்தில் சீடன் ஒரு ரோஜாப் பூவுடன் வந்தான். ஞானி கேட்டார்,”இது தான் அந்தத் தோட்டத்திலேயே அழகான ரோஜாப்பூவா? ”சீடன் சொன்னான், ‘இல்லை குருவே, இதை விட அழகான பூக்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் முதல் முறை கோட்டை விட்டது போல் இந்த முறையும் விட்டு விடக் கூடாது என்ற அச்சத்தில் முகப்பிலேயே எனக்கு அழகாகத் தோன்றிய இந்த பூவை பிடுங்கி வந்து விட்டேன். நிபந்தனைப்படி, ஒரு பூவை பிடுங்கியபின் வேறு பூவை பிடுங்கக் கூடாது என்பதால் அதன் பிறகு இதை விட அழகான பூக்களை நான் பார்த்தபோதும் பறிக்கவில்லை.’
`
இப்போது ஞானி சொன்னார், ”இது தான் திருமணம்.”

DA Rose Garden