எம் நேயரான Dr.தட்ஷிகா பார்த்திபன் அவர்கள் அண்மையில் ROGERS TV க்கு வழங்கிய ஒரு கலந்துரையாடலில் நல்ல அரிய விடயங்களை வழங்கியிருந்தார். எம் குழந்தைகளுக்கு கண் பரிசோதனை என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது பற்றியும், என்ன வகையான பரிசோதனைகளை நடத்தவேண்டும், என்னென்ன Programmeங்கள், சலூகைகள் நம் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது என்பன பற்றியும் பல அரிய தகவுகளை வளங்கியிருந்தார்.

Dr.தட்ஷிகா பார்த்திபன் அவர்கள் இவ் வட்டாரத்தில் உள்ள முதலாவது ஒரே ஒரு தமிழ் கண் மருத்துவர் என்பது இங்கு குறிப்பிட்டே ஆகவேண்டும். இவர் Roockwood மற்றும் Guelph நகரங்களில் தனது கண் மதுத்துவ நிலையங்களை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார். இவரது நிலயத்தில் – அதி நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகளை வைத்துள்ளார். அனேகமாக இவ்வகையான கருவிகளை முதல் முதலில் ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்து, தனது நிலையத்தில் வைத்து தனது கண் மருத்துவ நிலையத்தை நடாத்தி வருகின்றார். இவரது websiteக்குச் செல்ல http://www.eyepractice.ca/

அவர் ROGERS TV க்கு வழங்கிய ஒரு கலந்துரையாடலை காண கீழே உள்ள linkக்கு விஜயம் செய்யுங்கள்.

http://www.rogerstv.com/page.aspx?lid=237&rid=8&gid=118341