நத்தார் காலத்தையொட்டி கிறிஸ்தவ நேயர்களுக்கும், பைபிளை படிக்க பிரியப்பட்ட நேயர்களுக்கும் ஒரு உபயோகமான பக்கம்.

தமிழில் பைபிள்