எம் நேயர்கள் திரு தாஸ், திருமதி சுதா தம்பதிகளின் புதல்விக்கு இன்று திருமணநாள்.

இன்நாளில் தம்பதிகளாய் இணைந்துகொண்ட

ஆகியோருக்கு இனிய திருமணநாள் வாழ்த்துக்கள்!