காருக்கு டயர் மாத்த இப்படி ஒரு வழியை (?) எம்மில் எத்தனைபேருக்கு தெரியும் அல்லது செய்வீர்கள். இதையும் ஒருதரம் பார்த்துவையுங்கள், உங்களுக்கு உதவும்…!!

டயர் கைவசம் இல்லையா? கவலையே வேண்டாம்.,

அடடா… இப்படியொரு ஐடியா இருக்கா..?! ஒன்றுக்கும் வழியில்லாத வேளை நமக்கும் உதவும். ஒருதரம் பார்த்துவையுங்கள்…!!!