கொஞ்சம் கற்பனை செய்துபாருங்கள்,

நாம் எல்லாம் இனி எமக்குத்தேவையான பொருட்களை வாங்க பலசரக்கு கடைக்கு போகத்தேவையில்லை!

ஒரு பட்டனை அமுக்கினால் எமக்குத்தேவையான பொருட்கள் சில நிமிடங்களில் நம் வீடு தேடிவந்துவிடும்.!

da13937a10edff0c530fedd1a5bfc75c

படத்தில் உள்ள இந்த உபகரணத்தை வீட்டில் நம் சமையல்கட்டிலோ, அல்லது சிவற்றிலோ பொருத்தி வைத்துவிட்டு – அப்பப்ப நமக்கு தேவையான பொருட்களையோ, முடிந்துவிட்ட பொருட்களையோ ஒரு ஸ்கான் செய்துவிட்டால் போதும், அந்த பொருள் நம் வீடுதேடி வரும்!

ஸ்கான் செய்யமுடியாத பொருட்கள் என்றால், (உதாரணமாக மரக்கறிவகைகள் மற்றும் ஸ்கான் கோட் இல்லாத் பொருட்டகள்) என்றால் எம் குரல் கொண்டு சொல்லும் சொல்லை எழுத்துருவத்துக்கு மாற்றி அனுப்பிவிடும். மொழிப்பிரச்சனையும் இல்லை. மொழிபொயற்கும் திறனும் உள்ளது. பால் என்று சொன்னால் Milk என்று கண்டுபிடிக்கும் திறன் உள்ளது.

அப்புறம் என்ன சொல்லுகின்றீர்கள், நேரம் மிச்சம், குடும்பத்தைவிட்டுவிட்டு,  குரோசரிக்கடைக்கு போகவேடியதில்லை, வீடுக்கு விருந்தினர் வந்திருக்கும் வேளையில் அவர்களை அம்போவிட்டு நீங்கபாட்டுக்கு கடைகளுக்கு அலையத்தேவையில்லை.

தற்போது பீட்சா வீட்டுக்கு வரவளைப்பதைப்போல் – இனி அனைத்து பொருட்களும் வீடுதேடி வரும் காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. இந்த மாற்றத்தை உணர்ந்து யாராவது இந்த துறையில் கால்பதித்தால் எதிர்காலத்தில் நல்ல ஒரு இடத்தை அவர்கள் அடையலாம்.