அமரர்.செ.யோகரத்தினம் அவர்களின் 44ம் ஆண்டு நினைவாஞ்சலி