✳பேசி தீருங்கள்.
பேசியே வளர்க்காதீர்கள்.
✳உரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள்.
ஊரெல்லாம் சொல்லாதீர்கள்.
✳நடப்பதைப் பாருங்கள்.
நடந்ததைக் கிளறாதீர்கள்.
✳உறுதி காட்டுங்கள்.
பிடிவாதம் காட்டாதீர்கள்.
✳விவரங்கள் சொல்லுங்கள்.
வீண்வார்த்தை சொல்லாதீர்கள்.
✳தீர்வை விரும்புங்கள்.
தர்க்கம் விரும்பாதீர்கள்.
✳விவாதம் செய்யுங்கள்.
விவகாரம் செய்யாதீர்கள்.
✳விளக்கம் பெறுங்கள்.
விரோதம் பெறாதீர்கள்
✳சங்கடமாய் இருந்தாலும்
சத்தியமே பேசுங்கள்.
✳செல்வாக்கு இருந்தாலும்
சரியானதைச் செய்யுங்கள்.
✳எதிர் தரப்பும் பேசட்டும்.
என்னவென்று கேளுங்கள்.
எவ்வளவு சீக்கிரம் தீர்வு வரும் பாருங்கள்.
✳நேரம் வீணாகாமல்
விரைவாக முடியுங்கள்.
✳தானாய்த்தான் முடியுமென்றால்,
வேறு வேலை பாருங்கள்.
*யாரோடும் பகையில்லாமல் புன்னகித்து வாழுங்கள்….*

🎭வாழ்க்கை குறுகியது,
ஆனா
அழகானது…

👌👌👌😀😆😄👌👌👌

*உப்பைக் குறையுங்கள்*
என்று எல்லா டாக்டர்களும் சொல்கிறார்கள்.

அதனால்
*வாழ்க்கையில் நாம் குறைக்க வேண்டி ய உப்புகள் சில:-*

கணவன்கள் – *படபடப்பு*
மனைவிகள் – *நச்சரிப்பு*
டீன் ஏஜ்க்கள் – *பரபரப்பு*
மாணவர்கள் – *ஏய்ப்பு*
மாமியார்கள் – *சிடுசிடுப்பு*
மருமகள்கள் – *கடுகடுப்பு*
வக்கீல்கள் – *ஒத்திவைப்பு*
டாக்டர்கள் – *புறக்கணிப்பு*
அரசியல்வாதிகள் – *ஆர்ப்பரிப்பு*
வயதானவர்கள் – *தொணதொணப்பு*

ஆனால்,
யாரும் குறைக்கத் தேவையில்லாத
ஒரே உப்பு
*சிரிப்பு.* 😀

இது உடம்புக்கு *மிகச்சிறப்பு…*

👌👌👌😄😆😀👌👌👌