🚩🚩
தன்னை அறிந்தவன்
ஆசை பட மாட் டான்
உலகை அறிந்தவன்
கோவ பட மாட்டான்
இந்த இரண்டையும்
உணர்ந்தவன்
துன்ப பட மாட்டான்

*பகவத் கீதை*

🚩🚩
யார் என்ன சொன்னாலும்
உன் கொள்கையை மாற்றி கொள்ளாதே
ஒரு சமயம் நீ மாற்றினால்
ஒவ்வொரு முறையும் நீ மாற வேண்டிஇருக்கும்

*கண்ணதாசன்*

🚩🚩
வாழ்கையில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால்
நல்ல நண்பர்கள் தேவை
வாழ்நாள் முழுவதும்
வெற்றி பெற வேண்டுமானால்
ஒரு எதிரியாவது தேவை

*A .P . J . அப்துல்கலாம்*

🚩🚩
ஜெயிப்பது எப்படி என்று யோசிப்பதை விட
தோற்பது எப்படி என்று யோசித்து பார்
நீ
ஜெயித்து விடுவாய்

*ஹிட்லர்*

🚩🚩
அவமானங்களை சேகரித்து வை
வெற்றி உன்னை தேடி வரும்

*A .R . ரகுமான்*

🚩🚩
தோல்வி உன்னை துரத்துகிறது என்றால்
வெற்றியை நீ நெருங்குகிறாய் என்று அர்த்தம்

*நெப்போலியன்*

🚩🚩
கோவம் என்பது
பிறர் செய்யும் தவறுக்கு
உனக்கு நீயே
கொடுத்து கொள்ளும் தண்டனை

*புத்தர்*

🚩🚩
விதைத்தவன் உறங்கினாலும்
விதைகள்
உறங்குவது இல்லை.

*காரல் மாக்ஸ்*

🚩🚩
வெற்றி இல்லாத வாழ்கை இல்லை
வெற்றி மட்டுமே வாழ்கை இல்லை

*பில்கேட்ஸ்*

🚩🚩
வெற்றிகளை சந்த்தித்தவன் இதயம்
பூவை போல் மென்மையானது
தோல்வி மட்டுமே சந்த்தித்தவன்
இதயம்
இரும்பை விட வலிமையானது

*விவேகானந்தர்*

🚩🚩
நீ பட்ட துன்பத்தை விட
அதில் நீ பெற்ற அனுபவமே சிறந்தது

*விவேகானந்தர்*

🚩🚩
தோல்விக்கு இரண்டு காரணம் ஓன்று
யோசிக்காமல் செய்வது
இரண்டு
யோசித்த பின்னும்
செய்யாமல் இருப்பது

*ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்*

🚩🚩
பெண்கள் இல்லை என்றால்
ஆண்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல ஆள் இல்லை
பெண்களே இல்லை என்றால்
ஆறுதலே தேவை இல்லை

*சார்லி சாப்பிளின்*

🚩🚩
உன்னை குறை கூறும் பலருக்கு
உத்தமனாக வாழ்வதைவிட
உன்னை நம்பும் சிலருக்கு
நல்லவனாய் இரு

*Lion Francis Leonard*

🚩🚩
வெற்றியை விட தோல்விக்கு பலம் அதிகம்
வெற்றி
சிரித்து மகிழ வைக்கும்
தோல்வி
சிந்தித்து வாழ வைக்கும்

*Lion Francis Leonard*

🚩🚩
சிரிப்பவர்கள் எல்லோரும்
கவலை இன்றி வாழ்பவர்கள் இல்லை
கவலையை மறக்க
கற்று கொண்டவர்கள்

*Lion. Francis Leonard*

🌹🌹
பூக்களாக இருக்காதே
உதிர்ந்து விடுவாய்
செடிகளாக இரு
அப்போதுதான்
பூத்து கொண்டே இருப்பாய்

*விவேகானந்தர்*

💚💚
எல்லோருக்கும் அன்பை கொடுத்து
ஏமாந்து விடாதே
யாரிடமும் அன்பை பெற்று
ஏமாற்றி விடாதே

*விவேகானந்தர்*