பாடல் வரிகள்


நீ என்பதே நான் தானடி.. நான் என்பதே நாம் தானடி..

ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி..
பார்த்துக் கொண்டே திறந்திருந்தோம்..
சேர்த்து வைக்கக் காத்திருந்தோம்..

ஒரு பாதி கதவு நீயடா, மறு பாதி கதவு நானடா..
தாள் திறந்தே காத்திருந்தோம்..
காற்று வீசப் பார்த்திருந்தோம்..

நீ என்பதே நான் தானடி.. நான் என்பதே நாம் தானடி..
ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி….
இரவு வரும் திருட்டு பயம் கதவுகளை சேர்த்துவிடும்..
ஓ .. கதவுகளை திருடி விடும் அதிசயத்தைக் காதல் செய்யும்..
இரண்டும் கைகோர்த்து சேர்ந்தது.. இடையில் பொய் பூட்டு போனது..

வாசல் தள்ளாடுதே! திண்டாடுதே! கொண்டாடுதே!!
ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி….
இடி இடித்தும், மழை அடித்தும்.. அசையாமல் நின்றிருந்தோம்..
ஓ இன்றேனோ நம் மூச்சும் மென்காற்றில் இணைந்துவிட்டோம்..

இதயம் ஒன்றாக போனதே, கதவே இல்லாமல் ஆனதே,
இனிமேல் நம் வீட்டிலே பூங்காற்று தான் தினம் வீசுமே..

ஒரு பாதி கதவு நீயடி, மறு பாதி கதவு நானடி..
பார்த்துக் கொண்டே திறந்திருந்தோம்..
சேர்த்து வைக்கக் காத்திருந்தோம்..

ஒரு பாதி கதவு நீயடா, மறு பாதி கதவு நானடா..
தாள் திறந்தே காத்திருந்தோம்..

காற்று வீசப் பார்த்திருந்தோம்..
நீ என்பதே நான் தானடி.. நான் என்பதே நாம் தானடி..

வநெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மா மழை
நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை
சற்றென்று மாறுது வானிலை
பெண்ணே உன் மேல் பிழை

நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை
நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை
பொன்வண்ணம் சூடிய காரிகை
பெண்ணே நீ கால்சலை

ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி
என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி
ஏன் சென்றாய் சென்றாய் எனை தாண்டி
இனி நீதான் எந்தன் அந்தாதி

நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மா மழை
நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை
சற்றென்று மாறுது வானிலை
பெண்ணே உன் மேல் பிழை

ஏதோ ஒன்று என்னை ஈர்க்க
மூக்கின் நுணி மர்மம் சேர்க்க
கள்ளத்தனம் ஏதும் இல்லா
புன்னகையோ போகம் வில்லா
நீ நின்ற இடம் என்றால் விலை ஏறி போகாதோ
நீ செல்லும் வழி எல்லாம் பனி கட்டி ஆகாதோ
என்னோடு வா வீடு வரைக்கும்
என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும்
இவள் யாரோ யாரோ தெரியாதே
இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே
இது பொய்யோ மெய்யோ தெரியாதே
இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே போகாதே

நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மா மழை
நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை
சற்றென்று மாறுது வானிலை
பெண்ணே உன் மேல் பிழை

நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை
நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை
பொன்வண்ணம் சூடிய காரிகை
பெண்ணே நீ கால்சலை

தூக்கங்களை தூக்கி சென்றாய்… தூக்கி சென்றாய்
ஏக்கங்களை தூவி சென்றாய்
உன்னை தாண்டி போகும் போது… போகும் போது
வீசும் காற்றின் வீச்சு வேறு
நில் என்று நீ சொன்னால் என் காலும் நகராதே
நீ சூடும் பூவெல்லாம் ஒரு போதும் உதிராதே
காதல் எனை கேட்கவில்லை
கேட்டால் அது காதல் இல்லை
என் ஜீவன் ஜீவன் நீ தானே
என தோன்றும் நேரம் இது தானே
நீ இல்லை இல்லை என்றாலே
என் நெஞ்சம் நெஞ்சம் தாங்காதே

நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மா மழை
நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை
சற்றென்று மாறுது வானிலை
பெண்ணே உன் மேல் பிழை

நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை
நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை
பொன்வண்ணம் சூடிய காரிகை
பெண்ணே நீ கால்சலை

ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி
என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி
ஏன் சென்றாய் சென்றாய் எனை தாண்டி
இனி நீதான் எந்தன் அந்தாதி

எமக்கெல்லாம் அரும்பு மீசை, கால்ச்சட்டை…
எதிர்பாட்டிக்கு வாரிப்பின்னிய ஜடை, தாவணி…
கார்த்திக்காக நானும், ராதாவாக அதிஸ்டம் இல்லாததுகளும்
கனவுகண்டுகொண்டு திரிந்த காலம்….
இந்தநாளில் வந்த இந்தபாடல் இரண்டு பாட்டிகளுக்கும்
இப்பவும் இருக்கும் ஆனந்தக்கும்மி….!

ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே
ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே
இங்கிரண்டு ஜாதி மல்லிகை
தொட்டுக்கொள்ளும் காமன் பண்டிகை
கோயிலில் காதல் தொழுகை

ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே

ஓ… கொத்து மலரே அமுதம் கொட்டும் மலரே இங்கு
தேனை ஊற்று இது தீயின் ஊற்று
ஓ… கொத்து மலரே அமுதம் கொட்டும் மலரே இங்கு
தேனை ஊற்று இது தீயின் ஊற்று
உள்ளிருக்கும் வேர்வை வந்து நீர் வார்க்கும்
புல்லரிக்கும் மேனி எங்கும் பூப்பூக்கும்
அடிக்கடி தாகம் வந்து ஆளைக் குடிக்கும்

ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே
ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே

 

ஏ வீட்டுக்கிளியே கூண்டை விட்டுத் தாண்டி வந்தியே
ஒரு காதல் பாரம் இரு தோளில் ஏறும்
புல்வெளியின் மீது ஒரு பூமாலை
ஒன்றை ஒன்று சூடும் இது பொன்மேடை
கள்வடியும் பூக்கள் தங்கள் காம்பை மறக்கும்

ஆயிரம் தாமரை நனனன
ஆயிரம் தாமரை நனனன நனன நனன

ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே
இங்கிரண்டு ஜாதி மல்லிகை
தொட்டுக்கொள்ள காமன் பண்டிகை
கோயிலில் காதல் தொழுகை
ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து
ஆனந்தக் கும்மிகள் கொட்டுங்களே

 

காற்றில் எந்தன் கீதம் ..
காணாத ஒன்றை தேடுதே ..
அலை போல நினைவாக
சில்லென்று வீசும் மாலை நேரக்
காற்றில் எந்தன் கீதம்….
காணாத ஒன்றை தேடுதே..

எங்கெங்கும் இன்பம் அது கோலம் போட
என்னுள்ள வீணை ஒரு ராகம் பாட
அன்புள்ள நெஞ்சை காணாதோ
ஆனந்த ராகம் பாடாதோ
கண்கள்…. ஏங்கும் …
நெஞ்சை தாபம் மேலும் ஏற்றும் ….

காற்றில் எந்தன்………..

நில்லென்று சொன்னால் மனம் நின்றாள் போதும்
நீங்காத நெஞ்சில் அலை ஓய்ந்தால் போதும்
மௌனத்தின் ராகம் கேளாதோ
மௌனத்தின் தாளம் போடாதோ
வாழும் …..காலம் …..
யாவும் எங்கே நெஞ்சம் தேடும் …..

காற்றில் எந்தன்………

♥ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க…
ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க…

ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்கmஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம், மறுனாள் அந்த செடியில்
அந்த மலர் வாடிய பொழுதில் பட்டுக் கிடந்ததே இறைவனின் மனமும்♥

♥ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க ஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம்♥

♥கண்பார்வை பறித்து எனை காண சொல்கிறாய்

வெண்ணீரை ஊற்றி ஏன் பூக்க சொல்கிறாய்
ஊமையாய் மாற்றியே பாடவும் கேட்கிறாய்
நான் சரியா? இல்லை தவறா?
நான் கனவு எழுதி தொலைந்து போன கதையா?♥

♥ஒரு நாள் மட்டும் சிரிக்க ஏன் படைத்தான் அந்த இறைவன்
என்று கேட்டது பூக்களின் இதயம்♥
♥ஓ.. உன் மீது சிந்தும் நீர் தீர்த்தம் ஆனதே
உனை சேரும் சாம்பல் திருநீரும் ஆகுதே
உருகியே கேட்கிறேன் அடுத்து என் பிறவியில்
மனம் இரங்கி அருள் வழங்கி
உன் கோயில் படிகளாக பிறக்கும் வரம் தா♥

♥முருகா.. என் சலனம் சலனம் தீர்க்க வேண்டும் முருகா..
இந்த ஜனனம் ஜனனம் போதும் பொதும் முருகா..
உன் சரணம் சரணம் சரணம் சரணம்
சரணம் சரணம் சரணம் சரணம் முருகா..♥

parthiban_kanavu

என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க
என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க
உன்னை விட்டால் வேறொருத்தி
எண்ணமில்லை நான் காதலிக்க
உன்னை விட்டால் வேறொருத்தி
எண்ணமில்லை நான் காதலிக்க
முத்து முத்தாய் நீரெதற்கு
நானில்லையோ கண்ணீர் துடைப்பதற்கு

என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க
ஆனையின் தந்தம் கடைந்தெடுத்தாற் போல்
அங்கமெலாமோர் மினு மினுப்பு
ஆனையின் தந்தம் கடைந்தெடுத்தாற் போல்
அங்கமெலாமோர் மினு மினுப்பு
அழகர் மலையின் சிலைகளில் ஒன்று
வந்து நின்றாற் போல் ஒரு நினைப்பு

என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க

காலழகெல்லாம் காட்டிய வண்ணம்
கலையழகே நீ நடந்தாயோ
மேலழகெல்லாம் மூடியதென்ன
கண் படும் என்றே நினைத்தாயோ

என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க

ராத்திரி நேரம் ரகசியக் கடிதம்
எழுதிட வேண்டும் இடையோடு
பூத்திரி குறைத்து ஏற்றிய தீபம்
பொன்னொளி சிந்தும் இரவோடு

என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை
கண்மணியே உன் கையணைக்க

நூல், தென்றல் காற்று, மாங்கனிச்சுவை, மதுரையின் மீன்கொடி, தஞ்சையின் புலிக்கொடி,  சேரனின் வில்…. அட, அடடா….! இதெயெல்லாம் எங்கே கண்டார் இந்த மனுசன் திரு.மாயக்கிருஸ்னன்?! அவரே பெருமையாகச் சொல்கின்றேர். நீங்களும் கேளுங்களேன்…!!!

திரைப்படம்: பூவா தலையா?
இயற்றியவர்: வாலி
இசை: எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்
பாடியவர்: டி.எம். சௌந்தரராஜன்
மதுரையில் பறந்த மீன் கொடியை
உன் கண்களில் கண்டேனே
போரில் புதுமைகள் புரிந்த சேரன் வில்லை
புருவத்தில் கண்டேனே …

தஞ்சையில் பறந்த புலிக்கொடியை
உன் பெண்மையில் கண்டேனே…
இவை மூன்றும் சேர்ந்து தோன்றும்
உன்னை தமிழகம் என்றேனே
உன்னை தமிழகம் என்றேனே

மதுரையில் பறந்த…

காஞ்சித்தலைவன் கோவில் சிலைதான்
கண்மணியே உன் பொன்னுடலோ
குடந்தையில் பாயும் காவிரி அலைதான்
காதலியே உன் பூங்குழலோ
சேலத்தில் விளையும் மாங்கனிச் சுவைதான்
சேயிழையே உன் செவ்விதழோ
தூத்துக்குடியின் முத்துக் குவியல்
திருமகளே உன் புன்னகையோ
திருமகளே உன் புன்னகையோ

மதுரையில் பறந்த…

பொதிகை மலையில் புறப்படும் தென்றல்
இளையவளே உன் நடையழகோ …
புதுவை நகரில் புரட்சி கவியின்
குயிலோசை உன் வாய்மொழியோ
கோவையில் விளையும் பருத்தியில் வளரும்
நூலிழைதான் உன் இடையழகோ
குமரியில் காணும் கதிரவன் உதயம்
குலமகளே உன் வடிவழகோ
இவை யாவும் ஒன்றாய் தோன்றும்
உன்னை தமிழகம் என்றேனே
உன்னை தமிழகம் என்றேனே

மதுரையில் பறந்த ….

« முன்னைய பக்கம்அடுத்த பக்கம் »