கேதீஸ்வரன் கிருஜாந்தினி

ஆகியோருக்கு இனிய திருமணநாள் வாழ்த்துக்கள்!

இன்னாளில் அவர்களின் திருமண வீடியோவில் இருந்து ஒரு சிறு வீடியோ காட்சி!